Om Skruv och dess historia

Skruvs glasbruk-museum
Skruvs Glasbruk
En välsorterad glasbod och fyndbod med lågpriser. Hela sortimentet är handgjort, "pissebarometern" är den mest kända produkten. Många färgglada nyheter.

Detaljfakta
Skruv är kommunens minsta samhälle med bra kommunal service såsom barnomsorg, skola för låg- och mellanstadiet, serviceboende för äldre mm. Skruv är en ort med flera industrier, här finns glasbruk, bryggeri, trä och metallindustrier. I utkanten finns en liten sjö "Badsjön" med badplats som ger möjligheter till bad sommartid.


"Utvandrarstenen"

Åkerby vägskäl
Åkerby vägskäl var mötesplatsen för bygdens utvandrare. Här samlades kärrorna med förspända hästar för at färdas utvandrarnas väg mot Karlshamn och Amerikabåten och som slutligen skulle föra dem över havet till Amerika. 1974 reste Ljuderborna en minnessten i vägskälet för att levandegöra minnet av alla som lämnade fäderneslandet.

Utvandrarbygden
Minst fem miljoner amerikaner är av svenskt ursprung. I Lessebo levde många av dem som reste I Ljuder socken förlade Vilhelm Moberg utgångspunkten för sina fyra böcker om utvandringen.

"Stora skogen"
   "Stora skogen" på Grimsnäs gård

På vandring i Vilhelm Mobergs Utvandrarbygd
En 112 km lång vandring i seklers allmogehistoria i Vilhelm Mobergs spår, på de vägar där han som barfotabarn lärt känna sin hembygd. Du kommer till de miljöer där han skrev sina odödliga utvandrarepos. Leden är väl utmärkt i naturen och en speciell karta finns att köpa i turistbyråerna, Kommunen och på del vandrarhem. Leden går genom tre kommuner Lessebo, Emmaboda och Tingsryd.
Lämplig startplats är Grimsnäs vandrarhem. En kortare sträcka är 29 km och går i trakten av Ljuder-Åkerby-Moshult-Skruv-Ljuder.


Vill du läsa mer om Utvandrarna
 

Startsidan: Skruvbarnen
Återträffen: Återföreningen
Återresan: : Upp till Skruv igen
Årsträff 2000: Ett av våra möten

Glasmuseum i Skruv

Skruf Glasmuseum i Skruv
Vid Skrufs Glasbruk. Glasmuseet visar ett urval glas (ca 2.400 st.) tillverkade vid Skruf Glasbruk från starten 1897

 

Kristinas & Karl-Oscars hus
Dufvemåla där Karl-Oscar & Kristina bodde.


Korpamoen
I utvandrarromanerna berättas att Karl-Oskar och Kristinas torp låg endast "fem grindar från Åkerby vägskäl". Detta torp hittar Du utmed ridvägen Moshult-Bondskog.
© Moffo, 2001-07-10 moffo49@msn.com